За нас термопанели Ruukki

Ruukki е един от най-големите производители на метални изделия и системи за строителството в Европа. Ruukki произвежда метални изделия и системи за ефективно строителство, сандвич панели за стенно и покривно ограждане, профилирани ламарини с цветно полиестерно и полиуретаново покритие за покриви и фасади, както и фасадни системи и метални керемиди и цялостни водоотвеждащи стоманени системи - олуци, водосточни тръби и аксесоари. 
Компанията оперира в 27 държави и заводи в цяла Европа. Сандвич панели фирмата произвежда и доставя в много държави от Европа. 
 

Ruukki Строителство

 

Ефективни, спестяващи времето решения със сандвич панели с ядро то пенополиуретан и термопанели с каменна вата, профилни ламарини за фасада и покрив, стоманени конструкции за търговско и промишлено строителство, както и за инфраструктурни фундаменти и проекти от транспортната инфраструктура.

 

Примери за нашите изделия: Строителни фундаменти и конструкции, сандвич панели, фасадни облицовки, готови елементи за стени и покриви, стоманени покриви и покривни структури.

 

Ruukki Метални изделия

 

Стоманени изделия и свързаните с тях готови елементи, услуги за логистика и съхранение. Отговарят за производството на стомана на компанията и за центровете за обслужване по стоманите.

 

Примери за нашите изделия: Сандвич панели, термопанели, профили и профилирана ламарина. Горещо валцовани специални стомани, студено валцовани стомани, стомана с цветно покритие, стомани с метално покритие, кухи сечения и прецизни тръби.

Ruukki е лидер на българският пазар на строителни компоненти с повече от 9 години присъствие и доволни клиенти.