Сандвич панели с ядро каменна вата

Сандвич панелите с ядро каменна вата са фабрично произведени панели с ядро минерална каменна вата между два стоманени листа.

 

Тези универсални и подерни продукти притежават високи коефициенти на звукоизолация и пожароустойчивост.

 

Разнообразието от цветове и профили, както и възможността за свързване към врати и прозорци, способства реализизацията на интересни строителни и архитектурни проекти- леки връзки между външни и вътрешни стени, покриви, с различни размери и предназначения.

Презентация-Сандвич панели с ядро каменна вата

ПрезентацияСандвич панел SP2D W

» Сандвич панел SP2D W

 • Ширина на модула (мм): 1000
 • Дължина (м): 0.5 - 12
 • Дебелина (мм): 100 - 160
 • Реакция към огън: A2-s2,d0
 • U-стойност: 0,43-0,27
 • Огнеустойчивост: EI60

Огнеустойчив панел за външни стени със скрито фиксиране със сърцевина от минерална вата.


повечеСандвич панел SP2D WЕ

» Сандвич панел SP2D WЕ

 • Ширина на модула (мм): 1000 - 1054
 • Дължина (м): 2.0 - 12.0
 • Дебелина (мм): 100 - 160 
 • Реакция към огън: A2-s1,d0
 • U-стойност: 0.25 - 0.40
 • Огнеустойчивост: EI30 - EI20

Огнеустойчив панел за външни стени със скрито фиксиране със сърцевина от минерална вата.


повечеСандвич панел SPB W

» Сандвич панел SPB W

 • Ширина на модула (мм): 1100 (1000)
 • Дължина (м): 2.0 - 12.0
 • Дебелина (мм): 80 - 200
 • Реакция към огън: A2-s1,d0
 • U-стойност: 0.51 - 0.21
 • Огнеустойчивост: EI30 - EI120

Огнеустойчив панел за външни стени със стандартно фиксиране със сърцевина от минерална вата.


повечеСандвич панел SPC W

» Сандвич панел SPC W

 • Ширина на модула (мм): 1000
 • Дължина (м): 2.0- 12
 • Дебелина (мм): 140/100 - 190/150
 • Реакция към огън: A2-s1,d0
 • U-стойност: 0.41-0.28
 • Огнеустойчивост: REI60 -  RE180

Огнеустойчив панел за покриви със стандартно фиксиране със сърцевина от минерална вата.


повече