Преминаване към енергийна ефективност – от изчисляване на коефициенти на топлопроводност за строителните елементи, до „умни сгради“

Преминаване към енергийна ефективност – от изчисляване на коефициенти на топлопроводност за строителните елементи, до „умни сгради“

25-08-2015

Основната функция на външната обвивка на една сграда е да осигури защита срещу климатичните влияния и да се създадат задоволителни параметри на въздуха вътре. Установяването на контрол върху температурата изисква непрекъснато използване на електроенергия. Когато говорим за енергийна ефективност в строителството, обикновено става въпрос именно за енергията, използвана за отопление и охлаждане. Пътят към енергийната ефективност е една история от множество знания, научени през годините.

Строителството е индустрия, изискваща сериозен и постоянен контрол. Целта на този контрол е, разбира се, да се гарантира безопасността и качеството на изпълнение. Предизвикателството тук е, че всички параметри трябва да бъдат лесно измерими и всички изисквания да бъдат спазени. Именно затова в миналото, целите на енергийната ефективност са се ръководели чрез определяне на необходимите топлоизолационни свойства на външната обшивка на сградата.

Параметрите като коефициента на топлопроводност са лесни за измерване и доказване, а също така могат да бъдат използвани за изчисляването на енергийната ефективност още в етапа на проектиране.

Поуката – физичните закони имат важна роля в строителството

Недостатъкът при този подход е, че когато се следи само един параметър, лесно може да се изгуби контролът върху цялото – в случая, цялата сграда. Това се доказа в началото на 70-те години. По време на енергийната криза се задават нови, по-високи изисквания към изолацията, които да подобрят плътността на обшивката. Това обаче става, без да се обърне внимание върху контролираната вентилация, особено в малките къщи. Това води от своя страна до появата на много влага и мухъл по фасадата. Поуката тук е, че физичните закони не бива да се пренебрегват!

Ние в Ruukki работим с енергийна ефективност още от самото стартиране на компанията в строителния бизнес. Първите ни цели, разбира се, бяха насочени към изпълнението на всички местни и глобални изисквания чрез разработените панели. Преди около 10 години бе създаден по-целенасочен план за изследвания и развитие в сферата на енергийната ефективност. Основната цел беше да се приготвим за увеличаването на изискванията и да се намерят възможности за подобряване свойствата на обшивката на сградите.

Поуката – надзорът върху сградата като цяло е от първостепенна важност

Много скоро стана ясно, че фокусирането единствено върху изолацията и подобряването на стойностите на топлопроводност няма да доведат до икономически съществени резултати. Ако основната цел е да се намали потреблението на енергия за отопление, то трябва да се установи контрол върху цялата сграда. Това доведе до разработването на система от енергийни панели Ruukki, която подобрява херметичността на фасадата и позволява контрол върху енергийните характеристики на сградата.

За да бъде установено управление върху цялостната структура, етапът на проектиране става значително по-сложен и изискващ. В бъдеще, дизайнът ще има все по-важна роля за енергийната ефективност. Добрата новина е, че средствата, позволяващи по-добър контрол са разработени и бързо ще станат по-евтини, так че фазата на проектиране ще бъде по-рутинна.

Поуката – наредбите налагат стремеж към по-добри енергоспестяващи действия

Говорейки за цели и изисквания, стремежите към енергийна ефективност на ЕС до 2020г. – 20/20/20, са насочени към 20% намаляване на потреблението на енергия, 20% намаление на емисиите от парникови газове (в сравнение с 1990 г.) и осигуряване на 20% от необходимата енергия от възобновяеми източници. Тези цели следва да се осъществят чрез различни действия. Използваните средства са например програми за енергийна ефективност, налагане на определени стандарти и увеличаване на изискванията за енергийна ефективност към сградите.

Строителството е строго регламентиран, но и силно зависещ от разходите бизнес. Лидерите в устойчивото развитие все още са малко, въпреки че съвременните технологии и решения позволяват превишаване на нормативните нива с относително малко допълнително заплащане. И тъй като цената е от основно значение, за да се стимулира положителното развитие, в крайна сметка се стига отново до установените изисквания.

Тъй като сградите използват грубо около 1/3 от световното потребление на енергия, строителството има ключова роля за нейното спестяване. В това отношение, заложената цел в съответствие с новото предложение за енергийната ефективност на сгради, е до 2020г. всички нови сгради да са с „почти нулева енергия“. В тях местно произвежданата възобновяема енергия покрива по-голямата част от нуждите.

С насоченост на вниманието към решаването на този проблем, Ruukki вече има решение, което включва геотермални отоплителни решения, интегрирани в стаманени пилони, изграждане на PV фасада, както и слънчеви топлинни системи, монтирани към покриви.

Целите на ЕС за 2020г. ще стимулират използването и развитието на решения за производство на енергия на местно ниво. В близко бъдеще интелигентни сгради ще контролират и направляват към енергийна ефективност. Но това е друга история, която тепърва ще бъде разказана.

Преминаване към енергийна ефективност – от изчисляване на коефициенти на топлопроводност за строителните елементи, до „умни сгради“

» Всички новини