Новите сандвич панели Ruukki

Новите сандвич панели Ruukki

19-06-2015

Предлаганите сандвич панели RUUKKI ще се променят, за да се отговори на изискванията на измененият стандарт EN 14509. Промените се отнасят за сандвич панели с PU (полиуретан) ядро, към които сандвич панели ще бъдат добавени сандвич панели с E-PIR полиизоциануратни ядро. За обекти с повишени изисквания за пожароустойчивост, ние предлагаме сандвич панели с X-PIR полиизоциануратна пяна и ядро от минерална вата (MW).

С използване на новите RUUKKI панели намалявате разходите за вашата сграда до 20% !

С новите ни панели имаме много нови възможности. Ние можем да ви помогнем да намалите разходите за енергия за отопление и охлаждане на сградите с цялостните решения на Ruukki - най-херметичните облицовки на сгради на пазара. Херметичната стена от сандвич панели Ruukki  ви дава възможност да намалите значително разхода на енергия за отопление и охлаждане. В допълнение, добрата херметичност помага да се постигнат с понижени разходи високи показатели на енергийна ефективност и новите европейски норми.

Ruukki система енергийни сандвич панели

Системата енергийни сандвич панели Ruukki е цялостно решение за стенно ограждане на индустриални сгради и за обществени сгради.

Продукти в системата :

Ruukki енергийни сандвич панели заедно с пълен набор от аксесоари, както и интегрирана система за прозорци осигурява най-добрата херметичност на пазара.

Системата енергийни панели Ruukki също може да бъде интегрирана с новата Ruukki система със соларни панели за производство на възобновяема енергия.

Услуги

Ruukki енергийна симулация предоставя цялостена картина на общото енергийно потребление на сградата. Този модел помага за оптимизиране на енергийната ефективност на сградата и определяне на най-важните фактори, които засягат енергийната ефективност.

Ruukki помага за лесно управление на енергията и чрез специализирани системи може да се следи консумацията на енергия на сградата и да гарантира, че планираните енергийни спестявания които са показани на клиента на хартия се изпълняват реално.

Ruukki детайли за постигане на по-добри показатели

Ruukki има разработени енергийно ефективни детайли за строителство, които гарантират херметичността в различните аспекти на фасадата и покрива. Детайлите са също проектирани да отговарят на по-тежките атмосферни условия, в резултат на изменението на климата, като позволява на всяка дъждовна вода, която може да се получи в структурата на фасадата да изсъхне по естествен път.

Монтаж на системата RUUKKI

 

Добрият монтаж е от съществено значение за херметичноста на сградата. Ruukki енергийни панели винаги трябва да се монтират от специално обучени и сертифицирани монтажни фирми.

Нашата система за енергийни панели е сертифицирана от VTT Technical Research Centre Финландия (VTT-C-8526-12).

За повече информация относно продуктите и системите на Ruukki – RUUKKI – Европейски производител на :

  1. Сандвич панели с пенополиуретан,
  2. Сандвич панели с минерална вата,
  3. Профилирани ламарини,
  4. Високи профили за покриви,
  5. Метални керемиди,
  6. Улуци,
  7. Фасадни облицовки и системи

Представителство в България и Сърбия : Р.К.И. (Руукки Конструкции и Инженеринг) България ООД:

1606 София, ул. Евлия челеби No22,  

Тел. 02/9693046

e-mail: valentin.valov@ruukki.com

Новите сандвич панели Ruukki

» Всички новини