Логистичен център облицован със сандвич панели – пълен контрол върху разходите за отопление

Логистичен център облицован със сандвич панели – пълен контрол върху разходите за отопление

06-06-2014

Новият логистичен център на DHL отвори врати на 16-ти септември 2013 година в Оулу, Финландия. Тъй като е изграден със енергийно ефективните сандвич панели на Руукки, внушителната цветна фасада, спомага и за намаляването на разходите за отопление. Отоплението е един от най-големите консуматори на енергия в сградите. DHL се стреми към намаляване на вредните въглеродни емисии, във всяко едно отношение. Енергоспестяващите панели на Руукки са направени от рециклирани материали.

В своята работа DHL се стреми да се ръководи от принципите на устойчивото развитие. Отоплението и осветлението са най-големите консуматори на енергия в сградите на DHL. Добре херметизираните сгради спестяват енергия, без да влияят на функцията на сградата.

„Нашият основен принцип е сградата да служи като обвивка за логистичния процес. С други думи, ние първо проектираме вътрешността на сградата, за да бъде тя максимално функционална, след което я завършваме с покрив и външни стени“ - обяснява Pekka Simonen, управител на DHL DBS Финландия.

Логистичният център, отворил врати през септември 2013 година в Оулу, Финландия, осигурява складиране и дистрибуция за BRP Finland Oy, които специализират в производство на моторни спортни продукти. Изграждането на центъра е започнало през февруари 2013 г.

Изразителна визия, пълна с живот

Площта на центъра е 8 000 квадратни метра, което означава, че може да побере футболно игрище. Многоцветната фасада е изградена от енергийно ефективни панели, които помагат за намаляване разходите за електричество.

„Целта ни беше да изградим сграда със забележителна, а не скучна фасада. Логистичният център в Оулу е добър пример за това“ - ентусиазирано допълва Simonen.

Сградата е проектирана от архитекта Mikko Siltanen, според който сивите сгради са скучни.

„По време на проектирането аз се ръководех основно от интуицията си, относно желанията на клиента - DHL, типа сграда, която местните власти в Оулу, биха одобрили, както и цветовата палитра на Руукки“ - казва Siltanen.

Имайки предвид, че това е логистична сграда, тя изглежда удивително добре.

Професионално инсталиране

4 250 квадратни метра енергийно ефективни панели на Руукки са били използвани за външните стени на логистичния център. В сравнение с традиционните сандвич панели, тази система е доста по-ефективна в намаляването на разходите за електроенергия.

Според Ismo Heikkinen от Lemminkäinen, които били отговорни за строителния процес, панелите на Руукки били най-подходящи за сградата. Най-важните критерии били енергийната ефективност, спазването на сроковете и осъществяването на архитектурния проект.

„Строителният процес протече изцяло по план и според графика. Едно от предимствата на панелите Руукки е, че те се инсталират лесно“ - отбелязва Heikkinen.

„На екипа от 5 човека, му отне 5 седмици, за да инсталира панелите. В сравнение с едноцветните стени, проектът беше по-сложен, защото многоцветната фасада изисква панелите да се инсталират според плана на архитекта“ - обяснява Jorma Kiljander, директор в Oulun kuorirakenne Oy – фирмата, която отговаряла за инсталационния процес.

Oulun kuorirakenne е една от строителните фирми, оторизирани от Руукки да поставят техните енергийно ефективни панели. Фирмата е натрупала голям опит в инсталирането на панелите Руукки на няколко електроцентрали и офис сгради.

Вертикалните свръзки, основите и покрива са най-критичните точки при херметизирането на една сграда. Логистичният център на DHL е отличен по отношение на херметизацията. Въздушната пропускливост на сградата е била измерена през август и е била 0.7, което е доста под минималните изисквания от 4.0 m3/h m2, базирани на финландските норми.

Въглеродните емисии и грижата за природата

Опазването на околната среда е ключов елемент от стратегията на DHL. Фирмата си е поставила за цел до 2020 година да намали с 30% вредните си емисии, в сравнение с 2007 година. Това означава, че компанията ще се опита да намали грубо с една трета вредните емисии за всяка пратка и всеки квадратен метър от логистичните си центрове.

Загрижеността на фирмата се изразява в подобряване на енергийната ефективност на сградите. Както вече споменахме отоплението и осветлението са основните консуматори на електричество в една сграда. Една от дейностите на DHL е свързана със складирането на продукти на нейни клиенти, което повишава и стойността на услугата. Това означава, че DHL трябва да осигури на своите клиенти необходимите помещения. Според Pekka Simonen от DHL, външните логистични услуги са широко разпространени в Европа и тази тенденция скоро ще се наложи и във Финландия, което допълнително ще стимулира стремежа към енергийна ефективност.

Сградата като инструмент

Pekka Simonen се занимава с имоти и логистика от около 20 години и знае за какво говори. Истинската стойност на един имот се измерва с неговия експлоатационен период.

„Сградата е един от основните инструменти в бизнеса със складиране. Жизненоважно е тя да улеснява работния процес. За инвеститора, определянето на стойността на една сграда зависи от фактори, които не винаги съвпадат с тези на фирмата, която ще я използва“ - обяснява Simonen.

Кога се решава, каква ще е външната обвивка на сградата? Строителните материали обикновено се избират още на етап проектиране, когато се определя и функцията на сградата.

„Практиката показва, че не е много добре да се придържаме стриктно към решения, взети в началните етапи. Проектирането е дълъг процес и докато се стигне до фазата на строителството, може да се окаже, че цените и финансовият климат доста са се променили. Трябва да вземете под внимание и гъвкавостта“, казва Simonen.

Променливи и константи

Simonen познава както променливите, така и константите на бизнеса с имоти.

„Най-голямата промяна се случи, когато чуждите инвеститори дойдоха на финландския пазар. Това понижи доходността от наеми, особено на фона на новото строителство.“

От гледна точка на инвеститора и наемателя, дългосрочните перспективи на една сграда, както и нейните предимства не са се променили.

Очакванията на инвеститора за печалба от наем  варират от 10 до 20 години, докато клиентите на логистични услуги мислят в рамките на договорената услуга – от една до три години. Проблемът в двата сектора – този на недвижимите имоти и този на логистиката е, кой ще поеме финансовия риск от празни помещения.

Друг постоянен аспект е емоционалната връзка, която финландските компании имат към своите сгради. Те искат да притежават сградите, които обитават, което означава, че те сами поемат риска за помещенията, които в последствие могат да се окажат ненужни. Също така стойността на сградата се превръща в част от баланса на компанията.

Херметизираност

Херметизираността на сградата се измерва на база разликата в налягането, в съгласие със стандарт SFS EN 13829. Измерената въздушна пропускливост на сградата е q50 = 0.7 m3/h, m2, което е под гарантираната херметизираност от Руукки - 1.0. Измерената стойност е доста под изискванията на финландските норми от 4.0 m3/h m2.

180 000 квадратни метра

DHL разполага с помещения с площ 180 000 квадратни метра, за своята дейност във Финландия. Помещенията са сравнително нови, а дори и най-старите все още не са достигнали средата на експлоатационния си период. DHL не е собственик на сградите, които обитава. Във Финландия DHL се помещава в седем средно големи складови сгради, подобни на логистичния център, който наскоро отвори врати в Оулу, както и няколко офис сгради.

Логистичен център облицован със сандвич панели – пълен контрол върху разходите за отопление

» Всички новини